D-Glass

หลังคากันสาดดีกลาส
หลังคากันสาดโปร่งแสง ที่ผลิตจาก GRP  (Glass Reinforced Polyester) 
วัสดุคุณภาพสูงลิขสิทธิ์เฉพาะแอมเพิลไลท์ประเทศออสเตรเลีย 
กันสาดดีกลาส ให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้าสู่ภายในบ้านหรืออาคาร
พร้อมผสานการติดตั้งด้วยระบบ Standing –Seam   ที่ป้องกันการรั่วซึม 
พร้อมให้ความทันสมัย เรียบหรู และแข็งแรง สามารถตอบโจทย์ทุกฟังก์ชัน
ของกันสาดได้อย่างลงตัว เหมาะกับอาคาร ที่พักอาศัย  กันสาดหน้าบ้าน 
โรงจอดรถ หลังคาคลุมสระว่ายน้ำ หรือส่วนอื่นๆ ที่ต้องการแสงสว่างและ
สร้างความทันสมัยแบบโมเดิร์น  รับประกันยาวนาน 15 ปี
หลังคากันสาดดีกลาส

     หลังคากันสาดโปร่งแสง ที่ผลิตจาก GRP  (Glass Reinforced Polyester) วัสดุคุณภาพสูงลิขสิทธิ์เฉพาะแอมเพิลไลท์ประเทศ
ออสเตรเลีย กันสาดดีกลาส ให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้าสู่ภายในบ้านหรืออาคารพร้อมผสานการติดตั้งด้วยระบบ Standing –Seam
ที่ป้องกันการรั่วซึม พร้อมให้ความทันสมัย เรียบหรู และแข็งแรง สามารถตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันของกันสาดได้อย่างลงตัว เหมาะกับ
อาคาร ที่พักอาศัย  กันสาดหน้าบ้าน โรงจอดรถ หลังคาคลุมสระว่ายน้ำ หรือส่วนอื่นๆ ที่ต้องการแสงสว่างและสร้างความทันสมัย
แบบโมเดิร์น  รับประกันยาวนาน 15 ปี

photo5.png

photo6.png

photo7.png

photo8.png

photo9.png

photo10.png